LEKOTÉKA

NOVINKA V KNIHOVNĚ – LEKOTÉKA

Kdo si hraje, nezlobí a zároveň se také nevědomky učí. To je podstata LEKOTÉKY.
Slovo lekotéka pochází ze švédštiny a první lekotéka byla na pomoc handicapovaným dětem otevřena již v roce 1963 ve Stockholmu. Průkopníkem v českém prostředí byla v roce 2013 Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Dnes se lekotéky šíří po celé Evropě a jsou otevřeny všem bez rozdílu.

Toto krkolomné, leč výstižné označení „lekotéka“ označuje soubor hraček, her a jiných didaktických pomůcek původně určených zejména dětem s handicapem. Tyto pomůcky slouží k rozvíjení jemné motoriky, jazykových dovedností, zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev a tvarů, pomáhají zlepšovat postřeh, logické myšlení a další dovednosti zejména u dětí či uživatelů se speciálními vzdělávacími potřebami.

V naší lekotéce najdete v tuto chvíli 23 hraček, her, didaktických pomůcek … Seznam lekotéky najdete v online katalogu (zadáním klíčového slova lekotéka) nebo zde

lekoteka- katalog I

PRAVIDLA PRO PŮJČOVÁNÍ POMŮCEK Z LEKOTÉKY

1. Lekotéka je součástí fondu dospělého oddělení Městské knihovny Telč, které vám poskytne podrobné informace o nabídce didaktických pomůcek.
2. Didaktické pomůcky si lze zapůjčit v dospělém i dětském oddělení knihovny.
3. Didaktické hračky a pomůcky si mohou vypůjčit jen registrovaní uživatelé s vyrovnanými závazky vůči knihovně. Čtenářům mladším 15 let půjčují hračky jejich zákonní zástupci.
4. Absenčně (mimo knihovnu) se půjčuje pouze jedna didaktická hra a pomůcky na dobu 14 dní. Na základě domluvy s knihovníkem lze výpůjčku prodloužit.
5. Uživatel je povinen vrátit pomůcky ve stanovené lhůtě. Pokud nevrátí pomůcky včas, budou mu účtovány poplatky ve výši 10 Kč za každý započatý týden.
6. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů pomůcek, které znemožní její další používání, je musí čtenář nahradit stejnou novou pomůckou nebo uhradit její pořizovací cenu.