Statistika 2017

STATISTIKA 2017

Co říkají o naší knihovně v roce 2017 čísla …

Knihovní fond:
Stav knihovního fondu k 31. prosinci 2017 – 29 430 knižních jednotek.
– krásná literatura – 20 227
– naučná literatura – 8 858
Přírůstky do knihovního fondu – 912
Náklady na pořízení knihovního fondu – 176 801 Kč.
– z toho – předplatné periodik – 20 546 Kč
Čtenáři a uživatelé knihovny:
1 270 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo – z toho dětských čtenářů do 15 let je evidováno 450.
Knihovnu fyzicky či virtuálně navštívilo celkem 20 553 návštěvníků.
– 18 279 fyzické návštěvy
– 2 274 virtuální návštěvy – návštěvy on-line katalogu a čtenářského konta
– 513 návštěvníků využívající internet
– 580 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí (pasování prvňáčků na čtenáře, tvořivé dílny pro děti a dospělé, poNOCování, soutěže pro děti, cestopisné besedy, exkurze pro žáky a studenty škol …
Elektronické služby knihovny:
počet návštěv:
– webových stránek knihovny – 7 124
– hledajících v on-line katalogu – 4 565
– čtenářského konta – 838
Výpůjčky knih a periodik:
Čtenáři si půjčili celkem 62 149 dokumentů.
z toho:
– beletrie – 46 269
– naučná literatura – 7 737
– periodika – 8 143
Další údaje:
Prostřednictvím MVS (Meziknihovní výpůjční služba) bylo kladně vyřízeno 264 požadavků a 4 vyřízené požadavky obdržené z jiných knihoven.
Pro veřejnost jsme uspořádali 47 kulturních a vzdělávacích akcí (výstavy, exkurze, soutěže, výtvarné dílny, besedy, kurzy, pořady pro děti…).
Telčská knihovnická NEJ…
NEJnavštěvovanější den v roce – 13. prosinec (177 návštěvníků).
NEJvíce knih se půjčilo – 16. srpna (859 knihovních dokumentů).
NEJmladší čtenářka je narozena v roce 2014.
NEJstarší čtenářka má v přihlášce uveden rok narození 1924.