SEZNAM PERIODIK

NOVINY:
Jihlavské listy
Mladá fronta DNES
Telčské listy
ČASOPISY:
Bart Simpson

Burda
Čtyřlístek
Dekor
Doma Dnes
D-test
Flóra na zahradě
Koktejl
Krásný rok
Kreativ
Květy
Naše rodina
Nové proměny bydlení
OnaDnes
100 + 1 historie
Reflex
Rozmarýna
100+1
Téma

Tina
Vesmír
Vlasta
Všechno, co mám ráda
Zahrádkář
Zdraví
Země světa
Žena a život
Živá historie