Poplatky

ČTENÁŘSKÉ POPLATKY:
– registrační poplatky
– dospělí – 100, – Kč za rok (možno zaplatit pololetně)

– děti, studující, důchodci – 50, – Kč za rok (možno zaplatit pololetně)
– vystavení čtenářského průkazu – 10, – Kč
– poplatek za jednorázovou výpůjčku – 10, – Kč
– poplatek za MVS – 30, – Kč

Upomínky:

– I. upomínka – 10, – Kč (nezasílá se poštou)
– II. upomínka – 20, – Kč
– III. upomínka – 50, – Kč (doporučeně)
– IV. upomínka – 100, – Kč (doporučeně do vlastních rukou – doručenka)
Ztráta knihy:

– stejné vydání téže knihy
– další vydání téže knihy
– fotokopie stejného titulu + vazba
– finanční náhrada:
– knihy vydané před rokem 1995 – cena knihy + 200%
– knihy vydané po roce 1995 – cena knihy + 100%
Ztráta časopisu:

– stejný titul časopisu
– cena časopisu + 100%
Poškození knihy:

– náhrada až do výše 100% z pořizovací ceny knihy
Další poplatky:

– poškození čárového kódu – 10, – Kč
– ztráta čtenářského průkazu – 20, – Kč
– poškození obalu knihy – 20, – Kč
Ceník počítačových služeb:

– psaní v textovém editoru Word – zdarma
– internet – pro registrované i neregistrované uživatele je umožněn přístup na internet zdarma
– kopírování a tisk:
– A4 jednostranně 3,- Kč
– A4 oboustranně 4,- Kč