CENÍK SLUŽEB

ČTENÁŘSKÉ (REGISTRAČNÍ) POPLATKY:
– dospělí čtenáři 150,- Kč ročně
– děti, studující, důchodci  80,- Kč ročně
– vystavení čtenářského průkazu 10,- Kč
– poplatek za jednorázovou výpůjčku 10,- Kč
– poplatek za MVS od 60,- Kč (pokud není stanoveno jinak
v podmínkách knihovny, která žádané knihy půjčuje)

POPLATKY ZA NEDODRŽENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY:
– I. upomínka – 10,- Kč (nezasílá se poštou)
– II. upomínka – 20,- Kč
– III. upomínka – 50,- Kč (doporučeně)
– IV. upomínka – 100,- Kč (doporučeně do vlastních rukou – doručenka)

ZTRÁTA KNIHY:
– stejné vydání téže knihy
– další vydání téže knihy
– fotokopie stejného titulu + vazba
– finanční náhrada:
– knihy vydané před rokem 1995 – cena knihy + 200%
– knihy vydané po roce 1995 – cena knihy + 100%

ZTRÁTA ČASOPISU:
– stejný titul časopisu
– cena časopisu + 100%

POŠKOZENÍ KNIHY:
– náhrada až do výše 100% z pořizovací ceny knihy

OSTATNÍ POPLATKY:
– poškození čárového kódu – 10,- Kč
– ztráta čtenářského průkazu – 20,- Kč
– poškození obalu knihy – 20,- Kč

CENÍK POČÍTAČOVÝCH SLUŽEB:
– psaní v textovém editoru Word – zdarma
– internet – pro registrované i neregistrované uživatele je umožněn přístup na internet zdarma

KOPÍROVÁNÍ A TISK – ČERNOBÍLE:
–  formát A4 jednostranně 3,- Kč
–  formát A4 oboustranně 4,- Kč