MVS

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA 

Městská knihovna Telč zprostředkovává svým čtenářům půjčení literatury, kterou nemá ve vlastním fondu z knihoven ČR prostřednictvím MVS.

Jak o tuto službu požádat?

Stačí přijít do knihovny, popřípadě je možné objednat si tuto službu emailem či telefonicky.

Kolik vás tato služba bude stát?

Příspěvek na poštovné MVS činí 30 Kč, pokud není stanoveno jinak v podmínkách knihovny, která žádané knihy půjčuje. Při ztrátě nebo poškození knihy zapůjčené prostřednictvím MVS je nutno postupovat dle pokynů knihovny, která výpůjčku poskytla. Také výpůjční lhůty a režim se řídí ustanoveními půjčující knihovny. Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou, hradí kromě upomínek knihovny i poplatky půjčující knihovny.