MVS

Městská knihovna Telč zprostředkovává svým registrovaným čtenářům zapůjčení literatury, kterou nemá ve vlastním fondu z fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Jak o tuto službu požádat?

• osobně v knihovně
• emailem knihovna@mktelc.cz
• telefonicky  na čísle 567 112 449

Kolik vás tato služba bude stát?

Příspěvek na poštovné MVS činí 30 Kč, pokud není stanoveno jinak v podmínkách knihovny, která žádané knihy půjčuje. Při ztrátě nebo poškození knihy zapůjčené prostřednictvím MVS je nutno postupovat dle pokynů knihovny, která výpůjčku poskytla.

Také výpůjční lhůty a režim se řídí ustanoveními půjčující knihovny. Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou, hradí kromě upomínek knihovny i poplatky půjčující knihovny.