DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNIH A ČASOPISŮ AŽ K VÁM DOMŮ
Donášková služba je určena našim čtenářům s omezenou pohyblivostí, pro které je obtížné nebo zcela nemožné navštívit knihovnu osobně.   

Podmínky pro poskytování donáškové služby:

• zaplacený registrační poplatek
• žádné pohledávky vůči knihovně
bydliště na území města Telče

Jak donášková služba funguje:

službu si lze sjednat osobně (rodinný příslušník, příbuzný, pečovatel apod.), telefonicky 567 112 449 nebo emailem knihovna@mktelc.cz
knihy si lze vybírat přes on-line katalog, který je umístěn na www.mktelc.cz nebo s pomocí paní knihovnice, která čtenáři s výběrem knih poradí
služba je bezplatná a kapacitně omezena
poskytování služby může být ukončeno, pokud čtenář opakovaně nebude přítomen v domluvený čas na uvedené adrese
z technických a provozních důvodů si knihovna vyhrazuje právo smluvený rozvoz ve výjimečných případech přesunout nebo zrušit

Pokud máte příbuzné, sousedy nebo známé, o kterých víte, že by o donáškovou službu mohli mít zájem, informujte je prosím o této možnosti.