SLUŽBY

Městská knihovna Vám nabízí své služby v těchto odděleních: 

• oddělení pro dospělé
• oddělení pro děti a mládež
• studovna a čítárna

 SLUŽBY

výpůjční služby – absenční a prezenční půjčování beletrie, odborné, populárně-naučné literatury a dětské literatury
– čtenářům je k dispozici 29 425 svazků naučné literatury, beletrie,  dětské naučné literatury a beletrie
– služby pro nevidomé – půjčování zvukových knih včetně bezplatné zásilkové služby
– půjčování periodik (denní tisk, časopisy) – nejnovější čísla novin a časopisů jsou k dispozici pouze prezenčně
– půjčování regionální literatury
– rezervace požadovaných knih
poskytování MVS (Meziknihovní výpůjční služby) – půjčování dokumentů  z fondů jiných knihoven v ČR
– kopírovací služby
– on-line katalog knihovního fondu
– vyhledávání informací
– čítárna
– přístup na internet
– pořádání knihovnických lekcí pro školy a školky
– besedy se spisovateli, výtvarné, literární a vědomostní soutěže pro děti
– pro maminky s dětmi posezení v dětském koutku
– půjčování deskových her
– půjčování tematických kufříků
donášková služba
Podrobné informace k poskytování služeb stanovuje knihovní řád knihovny.