Služby

Služby knihovny
– absenční a prezenční půjčování beletrie, odborné, populárně-naučné literatury a dětské literatury
– čtenářům je k dispozici 29 078 svazků naučné literatury, beletrie, dětské naučné literatury a dětské beletrie
– služby pro nevidomé – půjčování zvukových knih včetně bezplatné zásilkové služby
– půjčování periodik (denní tisk, časopisy) – nejnovější čísla novin a časopisů jsou k dispozici pouze prezenčně
– půjčování regionální literatury
– rezervace požadovaných knih
– poskytování MVS (Meziknihovní výpůjční služby) – půjčování dokumentů nebo kopie článků z fondů jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu Městské knihovny Telč
– kopírovací služby
– on-line katalog knihovního fondu
– vyhledávání informací
– čítárna
– přístup na internet
– pořádání knihovnických lekcí pro školy a školky
– besedy se spisovateli, výtvarné, literární a vědomostní soutěže pro děti
– pro maminky s dětmi posezení v dětském koutku
– půjčování deskových her
– půjčování tematických kufříků
Podrobné informace k poskytování služeb stanovuje knihovní řád knihovny.

Připomínáme našim čtenářům…
Jak si prodloužit vypůjčené knihy:
osobní návštěvou v knihovně v půjčovních hodinách knihovny

telefonicky na čísle 567 112 449
e-mailem na adrese knihovna@mktelc.cz – prosíme o uvedení jména popř. čísla průkazky
Vyhledávání v on-line katalogu knihovny
Potřebujete-li knihu nebo časopis, budete hledat v našem katalogu (ON-LINE katalog-Zadání dotazu), který je přístupný on-line. Nejprve si zvolte, jaký typ dokumentu (všechny dokumenty, knihy, periodika) má systém vyhledat na základě vámi zadaných údajů. Položku ve všech dokumentech zvolte tehdy, nejste-li si jisti, o jaký typ dokumentu jde, případně hledáte-li jakýkoliv dokument k určitému tématu.

Knižní katalog vám nabízí několik možností vyhledávání, ale nejobvyklejší hledání je podle autora, názvu nebo klíčových slov.
Hledání podle:

autora: podle příjmení, části příjmení nebo celého jména autora – v pořadí: příjmení, jméno
názvu podle prvního slova názvu, části prvního slova názvu, několika počátečních slov nebo úplného názvu knihy
klíčového slova tj. vyhledávání knih podobného obsahu Použití jednotného a množného čísla není jednotné, většinou se však používá číslo množné například „psi” nikoliv „pes”, „koně” nikoliv „kůň”, „spisovatelé” nikoliv „spisovatel”. Příkladem jednotného čísla je ovšem například „průvodce”,  „písmo”. Čtenář se při zadávání setkává s přirozeným tvarem sousloví, například „české divadlo” nikoliv „divadlo české”.
Další informace získáte kliknutím na název knihy. Dostanete se na katalogizační lístek s nakladatelskými údaji o knize, anotací a u novějších knih i obrázku obálky a okamžitě se dozvíte, zda je dokument volný k vypůjčení (v políčku Lokace dokumentu). Pokud je kniha půjčena, můžete si knihu rezervovat pomocí tlačítka Rezervuj. K uložení rezervace potřebujete zadat číslo své průkazky a PINU/poslední dvojčíslí roku, měsíc a den narození/. Pro využívání této služby oznamte v knihovně vaši emailovou adresu.

Autor a klíčová slova jsou v této chvíli aktivními odkazy, tzn. kliknutím na příjmení autora se vám otevře seznam všech knih od tohoto autora a u klíčových slov seznam dalších knih na vybrané téma.
Pod tabulkou vyhledávání máte v dalších možnostech Seznamy a novinky (zde si můžete prohlédnout nové knihy za určité časové období) a Vaše čtenářské konto (viz. výše). Tlačítko Zobraz dokumenty, které jsou nyní k dispozici, umístěné pod seznamem knih, vymaže ze seznamu půjčené knihy.
Odkaz Souborný katalog naučné literatury umožňuje vyhledávat v katalogu jiných veřejných knihoven. Další odkaz Souborný katalog článků umožní vyhledávat v katalogizačních záznamech novinových a časopiseckých článků jiných knihoven.

Zvukové knihy
Naše knihovna nabízí jak registrovaným, tak i neregistrovaným čtenářům službu zprostředkování zvukových knih pro zrakově postižené občany. Nabídku zvukových knih si můžete prohlédnout na stránkách Městské knihovny Jihlava na http://www.knihovna-ji.cz/ v nabídce on-line katalogu a zadáním klíčového slova do kolonky TÉMA zvukové knihy. V nabídce je téměř 1000 zvukových knih. Tato služba je BEZPLATNÁ. Jedinou podmínkou k poskytnutí této služby je potvrzení od lékaře. Tento tiskopis je možné vyzvednout si u nás v knihovně.
Bližší informace Vám rádi poskytneme v knihovně.