Služby

SLUŽBY KNIHOVNY
– absenční a prezenční půjčování beletrie, odborné, populárně-naučné literatury a dětské literatury
– čtenářům je k dispozici 31 191 svazků naučné literatury, beletrie, dětské naučné literatury a dětské beletrie
– služby pro nevidomé – půjčování zvukových knih včetně bezplatné zásilkové služby
– půjčování periodik (denní tisk, časopisy) – nejnovější čísla novin a časopisů jsou k dispozici pouze prezenčně
– půjčování regionální literatury
– rezervace požadovaných knih
– poskytování MVS (Meziknihovní výpůjční služby) – půjčování dokumentů nebo kopie článků z fondů jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu Městské knihovny Telč
– kopírovací služby
– on-line katalog knihovního fondu
– vyhledávání informací
– čítárna
– přístup na internet
– pořádání knihovnických lekcí pro školy a školky
– besedy se spisovateli, výtvarné, literární a vědomostní soutěže pro děti
– pro maminky s dětmi posezení v dětském koutku
– půjčování deskových her
– půjčování tematických kufříků
Podrobné informace k poskytování služeb stanovuje knihovní řád knihovny.

JAK SI PRODLOUŽIT VYPŮJČENÉ DOKUMENTY:
– osobní návštěvou v knihovně v půjčovních hodinách knihovny

– telefonicky na čísle 567 112 449
– e-mailem na adrese knihovna@mktelc.cz – prosíme o uvedení jména, popř. čísla průkazky
ZVUKOVÉ KNIHY
Naše knihovna nabízí jak registrovaným, tak i neregistrovaným čtenářům službu zprostředkování zvukových knih pro zrakově postižené občany. Nabídku zvukových knih si můžete prohlédnout na stránkách Městské knihovny Jihlava na http://www.knihovna-ji.cz/ v nabídce on-line katalogu a zadáním klíčového slova do kolonky TÉMA zvukové knihy. V nabídce je téměř 1000 zvukových knih. Tato služba je BEZPLATNÁ. Jedinou podmínkou k poskytnutí této služby je potvrzení od lékaře. Tento tiskopis je možné vyzvednout si u nás v knihovně.
Bližší informace Vám rádi poskytneme v knihovně.