HISTORIE A SOUČASNOST

Vývoj knihovnictví v Telči souvisí s národním probuzením města. Velký vliv na toto národní probuzení měl spolek Občanská beseda, založený v roce 1872 profesory, učiteli a měšťany města. Nový spolek pěstoval hudbu, zpěv, hrál divadlo, pořádal přednášky, ale i zábavy a besedy. Členové hodně četli noviny a časopisy a knihy si půjčovali ze spolkové knihovny. Ta vznikla v roce 1873 nejprve z knih darovaných. Prvním knihovníkem byl profesor reálky Václav Martínek. O růst knihovny se také zasloužil knihkupec a nakladatel Emil Šolc, který věnoval do knihovny každou knihu, kterou jeho nakladatelství vydalo. Roku 1887 vzniká v Telči nový spolek, a to „Vzdělávací a zábavný spolek Omladina“, který sdružoval mladší a pokrokovější občany města a který si rovněž založil knihovnu. Jeho sídlo bylo v dnešním hotelu U černého orla, kde také sídlil „Čtenářský spolek“, který vznikl spojením obou dosavadních spolků v jeden.
Po vydání zákona o veřejném knihovnictví v roce 1919 se spojily  obě knihovny a 1. října 1920 vznikla Městská veřejná knihovna v Telči. Půjčovalo se dvakrát týdně – ve čtvrtek večer a v neděli dopoledne. Podle již zmíněného zákona byla obec povinna přispívat na knihovnu 50 haléřů na obyvatele. V roce 1959 začala v knihovně pracovat profesionální knihovnice. Od roku 1968 plnila knihovna funkci střediska. Ve svém obvodě měla 30 místních lidových knihoven. Do těchto MLK půjčovala výměnné soubory knih. O knihovny v obcích se staral místní dobrovolný knihovník. V roce 1993 tento střediskový systém zanikl.

SOUČASNOST
V současné době má knihovna 2 oddělení – pro dospělé a dětské  čtenáře. Od roku 2019 má knihovna vlastní webový server s prezentací knihovny a online katalogem knihovního systému Tritius. Celkový počet zpracovaných záznamů knih a brožur je cca 30 000 svazků a knihovna nabízí v čítárně svým čtenářům výběr z 40 titulů odebíraných novin a časopisů. V knihovně jsou k dispozici 4 počítače, z nichž 2 umožňují přístup k síti Internet a 2 počítače slouží jako ON-LINE terminály pro vyhledávání v knihovním fondu.
Městská knihovna je organizační složkou města.