INTERNET A KOPÍROVÁNÍ

VEŘEJNÝ INTERNET V KNIHOVNĚ

Přístup k veřejnému internetu je umožněn v obou odděleních na dvou počítačích za podmínky dodržování provozního řádu internetu.

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
a) Registrovaným čtenářům knihovny s vyrovnanými závazky vůči knihovně a po předložení platného čtenářského průkazu je umožněn bezplatný přístup k internetu po dobu 30 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.
b) Neregistrovaným návštěvníkům je po předložení průkazu totožnosti umožněn bezplatný přístup k internetu po dobu 30 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
a) Registrovaní čtenáři do 15 let – přístup k internetu mají pouze v dětském oddělení po předložení platného čtenářského průkazu a s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Bezplatný přístup je umožněn po dobu 20 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.
b) Neregistrovaní návštěvníci do 15 let – přístup k internetu mají pouze v dětském oddělení po předložení písemného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Bezplatný přístup je umožněn po dobu 20 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.

KOPÍROVÁNÍ A TISK

• černobílý tisk stránky A4 :

jednostranně 3,- Kč
oboustranně 4,- Kč
psaní v textovém editoru Word – zdarma