Internet a kopírování

Veřejný internet v knihovně
Přístup k veřejnému internetu je umožněn v obou odděleních na dvou počítačích za podmínky dodržování provozního řádu internetu.
 Dospělé oddělení
a) Registrovaným čtenářům knihovny s vyrovnanými závazky vůči knihovně a po předložení platného čtenářského průkazu je umožněn bezplatný přístup k internetu po dobu 30 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.
b) Neregistrovaným návštěvníkům je po předložení průkazu totožnosti umožněn bezplatný přístup k internetu po dobu 30 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.
Dětské oddělení
a) Registrovaní čtenáři do 15 let – přístup k internetu mají pouze v dětském oddělení po předložení platného čtenářského průkazu a s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Bezplatný přístup je umožněn po dobu 20 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.
b) Neregistrovaní návštěvníci do 15 let – přístup k internetu mají pouze v dětském oddělení po předložení písemného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Bezplatný přístup je umožněn po dobu 20 min. Nečeká-li další zájemce, či není-li místo rezervované dalším zájemcem, je možné dobu pro přístup po dohodě s knihovníkem prodloužit. Časové limity může knihovna aktuálně upravit.

Kopírování a tisk
– černobílý tisk stránky A4 :
jednostranně 3,- Kč
oboustranně 4,- Kč
– psaní v textovém editoru Word – zdarma
 Uživatelé mohou využívat kopírovací služby z dokumentů, které má knihovna ve svém knihovním fondu.
Ceník xerografických služeb:
– černobílý tisk stránky A4 :
jednostranně 3,- Kč
oboustranně 4,- Kč