Statistiky

Statistické údaje Městské knihovny Telč

Rok Knihovní fond (knihy, periodika, deskové hry) Celkový počet registrovaných
čtenářů
Registrovaní čtenáři do 15 let (dětské oddělení) Počet návštěvníků Celkový počet výpůjček
2006 27 152 1 219 390 14 430 99 324
2007 27 909 1 222 379 13 922 94 514
2008 28 723 1 166 335 14 162 95 614
2009 29 246 1 179 347 17 338 82 379
2010 29 570 1 221 331 17 431 61 232
2011 28 862 1 235 375 19 540 62 868
2012 28 456 1 204 344 19 711 62 857
2013 28 979 1 222 407 20 159 62 984
2014 29 503 1 219  339  20 288  64 994
2015 29 078  1 263  405  21 386  62 149 
2016 29 814 1 219 379 21 008 60 420
2017 29 430 1 270 450 20 553 60 006