Statistika 2012

Statistický výkaz knihovny za rok 2012

Knihovní fond:
Stav knihovního fondu k 31.12.2012 – 28 456 knižních jednotek.
Nakoupeno a zpracováno bylo 354 přírůstků.
Z důvodu nízkého rozpočtu na pořízení knihovního fondu – 51 909 Kč jsme byli nuceni upřednostňovat beletrii před dražší naučnou literaturou.
Čtenáři a uživatelé knihovny:
1204 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo – z toho dětských uživatelů (do 15 let) 344.
Knihovnu fyzicky či virtuálně navštívilo celkem 19 711 návštěvníků

z toho:
– 17 472 fyzické návštěvy
– 2 239 virtuální návštěvy (z prostoru mimo knihovnu)
– 64 návštěvníků využívající internet
– 129 zájemců o kulturní akce (tvořivé dílny, poNOCování, soutěže pro děti…)
– 297 návštěvníků vzdělávacích akcí knihovny (exkurze pro školy a školky…)
Elektronické služby knihovny:
počet návštěv:

– webových stránek knihovny – 5 443
– hledajících v on-line katalogu – 5 573
– čtenářského konta – 802
Výpůjčky knih a periodik:
Čtenáři si zapůjčili celkem 62 857 dokumentů

z toho:
– beletrie – 45 544
– naučná literatura – 8 591
– periodika – 8 935
Další údaje:
Prostřednictvím MVS (Meziknihovní výpůjční služby) bylo kladně vyřízeno 328 požadavků a z fondu naší knihovny 2 514 rezervací. Pro veřejnost jsme uspořádali 40 kulturních akcí (výstavy, exkurze, soutěže, tvořivé dílny…)
Telčská knihovnická NEJ…
NEJmenší kniha je Píseň nemilovaného – Guillaume Apollinaire (7 x 7,5 cm)

NEJvětší knihou je Velký atlas zvířat – G. Standring (40 x 58 cm)
NEJtěžší knihou je – F. Zöllner  – Leonardo da Vinci – (9 kg)
NEJdražším dokumentem je F. Zöllner – Leonardo da Vinci 1452–1519: malířské a kreslířské dílo (cena 4999 Kč)
NEJtlustší knihou je Encyklopedie knihy – počet stránek je 1 350
NEJstarší knihou je od W. Shakespeare – Cymbelín (rok vydaní 1856)
NEJnavštěvovanější den v roce – 30. října (165 návštěvníků).
NEJvíce knih se půjčilo – 14. srpna (694 knihovních dokumentů).
NEJmladší čtenářka je narozena v roce 2010.
NEJstarší čtenář má v přihlášce uveden rok narození 1919.
NEJpilnější čtenář v dospělém oddělení se pyšní 294 přečtenými knihami a v dětském oddělení 196 tituly.
TOP čtenářů naší knihovny aneb Co se u nás v roce 2012 nejvíce půjčovalo:
V dospělém oddělení:
1. Keleová-Vasilková, Táňa – Lži – 21 x
2. Larsson, Stieg – Dívka, která si hrála s ohněm – 21 x
3. Monyová, Simona – Kudlanka bezbožná – 21 x
4. Theorin, Johan – Mlhy Ölandu
5. Nesbö, Jo – Lovci hlav
6. Vondruška, Vlastimil – Podivná svatba na Lichnici
7. Wodd, Barbara – Zlatá země
8. Lark, Sarah – Volání ptáka kivi
9. Szczygiel, Mariusz – Gottland
10. Brown, Dan – Ztracený symbol
V dětském oddělení:
1. Brezina, Thomas – Škola hrůzy – 17 x
2. Meyer, Stephenie – Stmívání – 17 x
3. Simpsonovi. Komiksový nářez – 14 x
4. Rowling, Joanne – HarryPotter a princ dvojí krve
5. Flanagan, John – Hraničářův učeň
6. Hopkins, Cathy – Milionové holky
7. Cabot, Meg – AllieFinklová
8. Groening, Matt – Futurama
9. Foglar, Jaroslav – Hoši od Bobří řeky
10. Schneider, Sylvia – Jak na kluky?