Akce 2018

ŘÍJEN

LOVCI PEREL

Skončil první ročník čtenářské hry Lovci perel!
Po celý rok naši odvážní a neohrožení lovci lovily perly. Každá perlička při tom představuje jednu poctivě přečtenou knihu a vyplněný hrací list.
A jak to dopadlo? 87 účastníků přečetlo celkem 643 knih.
Naši nejlepší lovci:
předškoláci:  Kačenka a Vašík Adámkovi
1. až 4. třída:  Danuška Musilová (tato kategorie byla nejpočetněji zastoupena)
5. až 8. třída: Eliška Bednářová
Nejúspěšnější lovci byli za celoroční úsilí odměněni stolními hrami, všichni pak mohli směnit své perly za speciální knihovnickou měnu Moriony a ty utratit na našem Morionském trhu.
Tímto bychom rádi poděkovali všem dárcům, kteří dětem na ceny přispěli.
Všem! účastníkům blahopřejeme a nebuďte smutní… hra pokračuje dál druhým ročníkem.

IRISDIAGNOSTIKA
Přednášku Jitky Hanzalové o diagnostice zdravotního stavu podle oční duhovky si do knihovny přišlo poslechnout 7 účastníků.

TÝDEN KNIHOVEN 1. – 7. 10.
– registrace nových čtenářů zdarma
– čtenářská amnestie
– PODZIMNÍ TVOŘENÍ pro dospělé
Jak šikovné ruce mají naše čtenářky se můžete přesvědčit zde.

 

 

 

 

– PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti a jejich doprovod
Ani menší tvůrci se nenechali zahanbit a knihovnu v úterý odpoledne rozzářila podzimní sluníčka, vzduchem létali listoví hadi a okna zdobili šiškoví skřítci.

 

 

 

 

– nové deskovky – rozšíření nabídky deskových her
– vyhlášení vítězů celoroční hry LOVCI PEREL
– Patrik Kotrba – cestopisná beseda PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA

ČERVEN

PONOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ 15. – 16. června

« 1 z 5 »

KVĚTEN

JAK SE LOVÍ PERLY V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Určitě neunikla vaší pozornosti mořská výzdoba vstupní místnosti knihovny. Má svůj důvod. Naše knihovna se v říjnu 2017 poprvé zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o celoroční hru pro děti, při níž se čtení mění v dobrodružství a z práce s knihou se stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě perel.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA LOVU PEREL?

Pokud jsi čtenář naší knihovny, u paní knihovnice se můžeš zaregistrovat jako lovec.
Na regálech si najdi knihu se samolepkou TOTO JE PERLORODKA“.
Chceš-li získat prostřednictvím této knihy perlu, požádej paní knihovnici o hrací kartu k vybrané knize. Kartu si společně s knihou odneseš domů a lov začíná – lov na správné odpovědi k otázkám.
Při vracení knihy odevzdej vyplněnou kartu paní knihovnici ke kontrole. Pokud vyplníš správně všechny povinné otázky na kartě, dostaneš při další návštěvě perlu. Tu si zavěsíš do moře v knihovně na drátek s tvým jménem.
Lovec si v jeden den může odnést maximálně 2 knížky perlorodky.
Za každou zodpovězenou nepovinnou otázku i perlu získáváš honorář ve speciální knihovnické měně Morionech. Honorář bude vyplacen v hotovosti v Týdnu knihoven 2018, kdy budou mít také všichni lovci perel možnost utratit vydělané Moriony v obchůdku s odměnami u nás v knihovně.
Odměna se dá získat také tak, že samostatně připravíš hrací kartu pro nějakou další knížku. O výběru knihy se můžeš poradit s paní knihovnicí. 
Výběr knihy odpovídá věku lovce  – osmák si může přečíst Krtečka, ale nedostane perlu :o) 
Všechny Tvé odpovědi na nepovinné otázky podléhají přísnému knihovnickému tajemství a nikdo nepovolaný je nebude číst, napiš svůj svobodný názor.

Přejeme všem úspěšný lov :o)

DUBEN

PUTOVÁNÍ 2018 – NAHORU A DOLU – KRAJEM VYSOČINOU

V rámci Putování 2018 – Nahoru a dolů, akce na podporu osvěty problematiky autismu, proběhla 12. dubna v knihovně beseda s účastníky pochodu. Součástí besedy byla výstava výrobků osob s poruchami autistického spektra a hudební vystoupení jednoho z putujících. Velmi zajímavé povídání si nenechalo ujít 7 posluchačů.

BŘEZEN

JARNÍ TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ

V pondělí 26. března jsme společným tvořením 16 čtenářek “přivolávaly jaro”. Během dvou hodin vznikaly pod šikovnými rukami jarní závěsné dekorace z přírodních materiálů.

VELIKONOČNÍ DĚTSKÁ DÍLNIČKA

V úterý 27. března se pustilo do jarního tvoření 21 dětí a 5 maminek. Za pomoci papíru, nůžek, voskovek postupně vyrobily celý velikonoční zvěřinec – ovečku, slepici a čápa.

CESTOVATELKÁ PŘEDNÁŠKA  – JIŽNÍ AMERIKA

Čtvrteční podvečer patřil mladému cestovateli Vojtovi Trčkovi. Cesta po Jižní Americe nebyla ledajaká, protože byla zároveň cestou svatební. 27 účastníků besedy mohlo prostřednictvím Vojty a jeho novomanželky Jessici procestovat několik států, potkat se s lidmi na opačném konci světa; odvážnější se pak občerstvili i domorodým nápojem terere. 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ – 9. ROČNÍK

Městská knihovna Telč se zapojila do celostátní kampaně na podporu čtení a čtenářství, kterou vyhlašuje SKIP ČR, těmito akcemi:
– pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského
– vyhlášení nejlepšího čtenáře dětského oddělení
– cestovatelská přednáška Vojtěcha Trčky – Jižní Amerika
– jarní tvořivá dílna pro dospělé
– velikonoční dílna pro děti
– záložky do knížky – vyrábění pro dětské čtenáře

ÚNOR

PĚŠKY PŘES KARPATSKÝ OBLOUK

Půlroční dobrodružství v Karpatech, v nichž největšími pány jsou medvědi, vlci a rysi, kde lidé mnohdy žijí mimo naše století, a jejichž každé pohoří má svůj osobitý neopakovatelný ráz. Viktorka Hlaváčková sbalila batoh a vyrazila pěšky ze Zlína přes slovenské, ukrajinské a rumunské hory do Gerniku, malé české vesnice v Banátu na jihu Rumunska. Tam se na čas usadila a pracovala u místních za stravu a nocleh … Velmi zajímavé povídání mladé cestovatelky si nenechalo ujít 44 posluchačů.